loggaUnder tre veckors tid, 28/7-17/8, kommer vi på Teater Sláva att hålla ett teaterträningsläger på Tonsalen i Huddinge. Vi kommer att fokusera på att träna skådespelarteknik, röst och rörelse.

Vi vänder oss till dig som är mellan 13 och 20 år. Vi kommer tillsammans att träna och skapa en utomhusföreställning som vi sedan kommer att turnera med, i Huddinge kommun och inne i Stockholm. Vi kommer att använda oss av vår teatermetod, den innebär att förmedla historier, känslor och stämningar med hjälp av: sång, dans, text, rörelse, instrument, rytmer, akrobatik och visuella effekter som eld. Vi kommer också att jobba med ledarskap, att vara en förebild, och man kommer att få lära sig hur man kan leda en grupp.

Arbetet kommer att vara utmanande och krävande men framförallt häftigt, roligt och utvecklande!

Det är gratis att vara med, men den som bestämmer sig för att vara med måste vilja det och vara beredd på att jobba hårt för att nå fram till målet. Inga förkunskaper krävs.

Vi kommer att ha Teater Slávas lokal Tonsalen i Huddinge C som utgångspunkt, men vi kommer att träna utomhus så mycket vi kan. Det kommer att bjudas på lunch och fika. Vi kommer att jobba heltid 5 dagar i veckan. Två av teaterns skådespelare kommer att leda arbetet, fler ledare kommer att komma till då och då för att bidra med sina specialkunskaper.

Om du är intresserad och har frågor hör av dig till Elin Tisell på Teater Sláva, elin@teaterslava.org eller ring 08 551 705 17
Sista anmälningsdag 30:e juni

Du kan ladda ner en pdf med information här: sommarteaterinfo

Upprop för den fria scenkonsten!

Teaterförbundet, Teatercentrum och Danscentrum gör under våren en offensiv för den fria professionella scenkonsten. Den är idag en självklar del av det svenska kulturlivet och bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst. Samtidigt hotas dess framtid av urholkade anslag och en illa fungerande infrastruktur.

I anslutning till uppropet hålls också fem regionala seminarier där den fria scenkonstens framtid diskuteras med politiker, verksamma och andra aktörer.

- Det nuvarande offentliga stödet ligger inte i nivå med den fria professionella scenkonstens roll och betydelse. Vi vill därför bjuda in till en öppen dialog om dess framtid. En diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar men också om den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet.

- Trots att barn och ungas rätt till kultur är ett prioriterat mål på alla politiska nivåer ser vi en utveckling där skolorna köper färre scenkonstproduktioner. Alla elever ska ha rätt att få uppleva minst en föreställning per termin och hela modellen med Skapande Skola behöver ses över, säger Rolf S. Nielsen, ordförande i Teatercentrum.

- Att stärka arrangörsledet är en strategisk fråga. Idag är möjligheterna att ta del av professionell scenkonst ojämnt fördelat över landet, vilket är särskilt tydligt på dansområdet, säger Hellen Smitterberg, ordförande i Danscentrum.

Uppropet innehåller följande fem punkter:

• Fördubbla anslagen
• Tydliga kriterier
• Scenkonst till alla elever
• Stärk arrangörerna
• Stöd kulturskaparna

Anslut Dig till uppropet på Facebook

Läs hela uppropet: Upprop för den fria scenkonsten