Teater Sláva är en fri grupp som arbetar i fysisk teater tradition. Vi använder både sång, musik, akrobatik, dans, berättande och gestaltning i våra föreställningar. Vi har föreställningar för publik i förskola och skola såväl som för vuxna, och turnérar både i Sverige och världen. Vi har en egen scen i Huddinge Centrum, en fast ensemble av erfarna medarbetar och Teater Sláva har funnits sedan tidigt nittiotal.

Själva gruppen Teater Sláva uppstod ur ett gymnasieprojekt och har en tydlig pedagogisk metodik. Skådespelarna är tränade i att ha studenter, som ett sätt att dela med sig av arbetet men också fördjupa sitt eget förhållande till konstformen.

Teater Sláva har alltid delvis arbetat i svensk skola men även sökt upp pedagogiska situationer på resor runt om i världen, vid sidan om föreställningar och konserter.

Styrkan i vår pedagogik är hur vi omsätter våra sceniska verktyg i mötet med eleverna. Som skådespelare är vi tränade att rikta vår egen och ensemblens energi och åhörarnas uppmärksamhet så att man kan följa en ström. Då bjuder vi inte in tvekan utan ingjuter mod och lust i barn och personal att delta och våga pröva!

I våra workshops, kortare eller längre, blandar vi dans, musik, berättande och teaterövningar så att det blir omväxlande och roligt. Vi är alltid minst fyra-sex skådespelare som samarbetar, gruppdynamik är en av grundstenarna i Teater Slávas arbete. Något som är lika intressant i skolan som på teatern. Genom att vi är så många kan vi ge en upplevelse av att vara mitt i ett energiskt flöde, stämsång, rytmer, akrobatik och sagor vävs samman.

När vi leker teater får klassen eller gruppen chans att prova nya roller och se varandra och lärarna i nya situationer. Vi skapar en trygg och lustfylld atmosfär med enkla och roliga övningar.

Efter många års erfarenhet av samarbete med svensk skola och några versioner av Skapande Skola projekt har vi möjlighet att tillsammans med skolledare, lärare och elever skapa upplägg som är konkreta och realistiskt genomförbara i skolan.

Vi rekommenderar bland annat att initiera en period med att se en föreställning ur vår repertoar, det ger eleverna en upplevelse av scenens magi, hur vi med fantasins hjälp kan skapa vad som helst av enkla ting. Samtidigt en realistisk förväntan av vad som är möjligt att genomföra själva. Konkret kreativitet, parad med fantasins befriande kraft ger eleverna vingar som faktiskt lyfter!!