Tonsalen är Teater Slávas egen scen i Huddinge centrum på Kyrkogårdsvägen 2.
Huset har ställts till vårt förfogande av Huge.
I Tonsalen spelar vi föreställningar för barn och vuxna.
Vi arrangerar kurser, workshops och gästspel både i egen och andras regi. Orkestersalen, husets stora teaterrum, kan även användas för fester och events för företag och grupper sittande upp till 100 personer. Publikutrymmen är anpassade för funktionshindrade.

Har ni förslag vad som skulle kunna göras eller rymmas i vår vackra Tonsal? Skicka ett email till info@teaterslava.org